INFORMACJE OGÓLNE

1. Pokój w Villi „Daira” wynajmowany jest na doby.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00.

3. Rezerwacja pokoju będzie realizowana po uiszczeniu zadatku stanowiącego 30% wartości pobytu.

4. Rezerwację można odwołać najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym pobytem w Villi, po upływie tego terminu zadatek przepada.

5. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

6. Na życzenie gości, w miarę możliwości jesteśmy w stanie przedłużyć pobyt poza okres wskazany w dniu przybycia, pod warunkiem, że takie życzenie zostanie zgłoszone najpóźniej do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

7. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wyniesionych przez osoby korzystające z usług Villi „Daira” regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Villi z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu recepcji.

8. Villa „Daira” zapewnia miejsca parkingowe, jednak nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu czy innego pojazdu należącego do gościa.

9. Gość Villi „Daira” ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Villi powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

10. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

11. Nie zezwala się na pobyt zwierząt w Villi Daira.

12. Korzystanie dzieci z kącika zabaw i placyku zabaw może odbywać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

13. Przed opuszczeniem pokoju należy posprzątać swoje rzeczy oraz zamknąć okna na wypadek burzy. Należy niezwłocznie zgłosić wszelkie usterki.

14. Używanie własnych urządzeń elektrycznych ze względu na zagrożenie pożarowe jest zabronione.

15. W Villi „Daira” obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.

16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest palenie papierosów i e-papierosów itp. w pokojach.

17. Villa „Daira” może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin:

  • wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub gości,
  • wyrządzając szkodę na osobie gości, pracowników Villi albo innych osób przebywających w niej,
  • poprzez zakłócenie spokojnego pobytu gości lub funkcjonowania Villi.

18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Villa przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

Właściciele Villi „Daira”